โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์
ถ.159 ระเบียบกิจอนุสรณ์   ตำบลบางคล้า  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
เบอร์โทรศัพท์ 038541149
ผู้บริหาร

นางสาววนิดา ตันสุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2012
ปรับปรุง 24/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 48309
Page Views 63656
ผลงานของโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียน
รางวัลเหรียญทองเด็กเก่งท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  ณ  ศุนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานนิทรรศการทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก    ณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานนิทรรศการทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก  ณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ งานนิทรรศการทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก ณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานสุขภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(ประเภททดลอง) งามหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโครงงานสุขภาพ  งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย  งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ  งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเดาะฟุตบอลชาย  งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเปตองชาย  งานมหกรรมทางวิชาการ     ครั้งที่ ๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ผลงานครูดีเด่น
ครูเกียรติยศ  นางสาววนิดา  ตันสุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
ครูดีเด่น  นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ครูดีเด่น  นายอำนาจ  เจริญศรี  นางนงนุช  โฆสิตมาน